SFPOG
På svenska In English
Nyheter


Rapport från ISPOG-konferensen i Malaga

2017 års symposium "Vulvasmärta ur olika perspektiv" går av stapeln fredag 170331

Protokoll från årsmöte 2016

Symposium 2016-04-22

Verksamhetsberättelse för 2014

Boktips

Kom ihåg att meddela aktuell mailadress till kassören

ISPOG Standard of Care-Chronic pelvic pain in women

SFPOG och ISPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

ISPOG är ett forum för internationellt och tvärvetenskapligt samarbete kring psykologiska och sociala frågor med anknytning till obstetrik, gynekologi och sexologi. Medlemskap kan sökas av alla som är yrkesverksamma inom ämnesområdet, vilket medfört att många yrkesgrupper finns representerade i föreningen. Dessa kan vara gynekologer, psykiatriker, barnmorskor, psykologer, kuratorer, sjukhuspräster eller sjukgymnaster.

Föreningens syfte

Bli medlem

Den svenska föreningen har omkring 140 medlemmar. Medlemskap är öppet för yrkesverksamma personer. Anmälan sänds till kassören. Medlemsavgiften är 250 kr för 2015. Vårt Plusgironummer är 96 98 43-2