SFPOG
På svenska In English
Nyheter


VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE 180420 efter symposiet.

SYMPOSIUM fredag 20/4 2018 Eugeniahemmet Stockholm.
"Vad ska jag säga på morgonmötet?" Second victim - när vårdpersonal traumatiseras.
FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID till 31/3

Rapport från ISPOG-konferensen i Malaga

Boktips

Kom ihåg att meddela aktuell mailadress till kassören

Kallelse till årsmöte för Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi

Tid: Fredag den 31 mars 2017, kl. 16.05

Plats: Rolf Luft auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Dagordning:

 1. Val av ordförande, sekretare och två justeringspersoner för årsmötet
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse
 3. Kassörens ekonomiska redogörelse
 4. Revisorernas berättelse
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av årsavgiften
 7. ISPOG information
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Hemsidan
 12. Övriga ärenden
  1. Tidpunkten för Årsmötet?
  2. Förslag på framtida symposieämnen?
 13. Årsmötet avslutas

Margareta Goop, ordförande SFPOG
Göteborg 170227