SFPOG
På svenska In English
Nyheter


Boka redan nu! Nästa SFPOG-symposium blir i MALMÖ 5 april 2019

ISPOG 2019 Congress, 9-12 oktober 2019, Haag

2028 års symposium hölls på Eugeniahemmet i Stockholm.
"Vad ska jag säga på morgonmötet?" Second victim - när vårdpersonal traumatiseras.

Kom ihåg att meddela aktuell mailadress till kassören

Mindfulness som metod i födandet

En copingstrategi som fokuserar på det innevarande ögonblicket.

Av Maria Engström, Leg.barnmorska, psykoterapi-utb.steg 1, MBSR-lärare (Mindfulness-based Stress Reduction). Kvinnokliniken Falun och företaget Mecora

Jag har med glädje och stor tacksamhet tagit emot ett stipendium på 10 000 kronor från SFPOG vilket kommer att finansiera en del av kursen Teacher Development Intensive, TDI. TDI är en intensiv vidareutbildning för MBSR-lärare med erfarenhet av att leda 8-veckorsprogram i MBSR, Mindfulness-based Stress Reduction. MBSR är ett 8-veckorsprogram där intensiv mindfulnessträning ingår. Forskning har visat att MBSR bl.a. har positiva effekter på patienters upplevelse av kronisk smärta, stress samt gett förhöjd livskvalitet och har under de sista åren använts inom bland annat psykoterapin och kognitiv beteendeterapi.

Utbildningen till MBSR-lärare hålls av Center for Mindfulness på University of Massachusetts Medical School, USA. TDI är den sista kursen i utbildningen till MBSR-lärare som krävs innan en certifiering kan sökas. Utbildningen som gick i april i år gav mig en oerhörd fördjupning i intentionen med de olika praktiska övningarna som ingår i programmet och mer pedagogiska verktyg för att lära ut mindfulness.

Mindfulness, eller medveten närvaro, är en gammal buddhistisk metod med oerhört stor relevans för nutidens liv. Mindfulness är förmågan eller medvetenheten om att vi kan uppmärksamma det som sker på ett särskilt sätt i nuet, utan att döma eller värdera. Det går ut på att ha kontakt med nuet, att ta det innevarande ögonblicket som det kommer - behagligt eller obehagligt, bra, dåligt eller svårt och arbeta med det, eftersom det är vad som just nu finns här. Människan är allt som oftast omedveten om att hon faktiskt tänker utan avbrott. Man kan träna sin förmåga till mindfulness genom uppmärksamhetsövningar; att medvetet uppmärksamma och observera sina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser utan att förändra dem.

Det behövs idag en förlossningsförberedelse och ett förhållningssätt som är anpassat till 2000-talet. Kvinnor uppvuxna i vårt västerländska informationssamhälle behöver förbereda sig inför sin förlossning på ett annat sätt än tidigare generationer. Trots vårt kroppsfixerade samhälle har många kvinnor idag svårt att vara medvetet närvarande i sin kropp. Kvinnor behöver inte lära sig hur man föder barn, den kunskapen finns i kroppen. Många kvinnor behöver lära sig hur deras sinne/intellekt ska samarbeta med kroppen under födandet. Kroppen vet hur den ska föda, men det är inte alla gånger "huvudet", intellektet, litar till den kunskapen. Vårt sinne blir ofta osäkert och oroligt under en förlossning och vill eller tycker att det borde vara på ett annat sätt. Att acceptera det som är, smärtan, att det tar den tid det tar, det startar när det ska etcetera kan göra det lättare under födandet. Om vi blir medvetna om hur vårt sinne jobbar kan vi förhålla oss till det på ett annat sätt, vi kan agera ändamålsenligt, medvetet, istället för att reagera automatiskt, ogenomtänkt.

Negativa tankar leder till svårare känslor som leder till utsöndring av stresshormoner och kan göra det svårare att föda. När en negativ tanke eller bild uppstår inom oss utlöses en allmän alarmberedskap i kroppen. Kroppen spänner sig och gör sig redo för handling. Eftersom kvinnor i förlossningsarbete inte flyr därifrån, eller slåss för sin sak så flyr de mentalt. Den strategin kan fungera för att överleva i hotande situationer men i en förlossning är den strategin ett hinder då kvinnor under stress inte ska föda enligt naturen.

Syftet med Mindfulness i födandet är att vara medvetet närvarande i processen för att få en så bra förlossningsupplevelse som möjligt. Vi som arbetar inom förlossningsvård och eftervård vet att det är viktigt ur många aspekter då forskning visar entydigt att en svår förlossningsupplevelse kan ge negativa konsekvenser.

Att uppmärksamt följa andningens rörelser är ett sätt att vara "här och nu". När vi har fokus på och uppmärksamt följer vår andning, kommer tankarna att vara i bakgrunden. Under födandet kan kvinnan då lättare undvika att låta oreflekterade tankar och känslor styra olika skeenden, eftersom det är de negativa tankarna som föder känslor av rädsla och oro. Genom att "vara i sina tankar" som ett sätt att kontrollera eller försöka fly ifrån smärtan, ges de känslomässiga och tankemässiga delarna en ökad kraft vilket kan öka smärtupplevelsen. Om den födande kvinnan istället kan använda andningen som ett "ankare" till nuet och inta ett accepterande förhållningssätt kan smärtan upplevas som den är utan att läggas på tolkningar och omdömen (vilka är tankar). En annan stor positiv effekt är att värkhormonet Oxytocin får "jobba ifred", då stresshormonerna annars har en hämmande effekt på Oxytocinet. Oxytocinet får då även den smärtdämpande och lugnande effekt som det har.

Många förlossningsrädda kvinnor som inte var förberedda på hur de skulle hantera smärtan under sin första förlossning beskriver sin upplevelse under den förlossningen som "det var det värsta jag varit med om", "jag var inte där", "jag stängde av". De flydde mentalt, de dissocierade. Men att "stänga av" eller "lämna sin kropp" gör upplevelsen mer traumatisk än att vara närvarande i den under en förlossning. Med kunskap om mindfulness och träning har dessa kvinnor fött barn en andra gång. De beskriver en helt annan medvetenhet och närvaro i processen, vilket givit de en positivare upplevelse oavsett förlossningssätt. Kvinnor med lång latensfas blir ofta mycket hjälpta av detta förhållningssätt, de accepterar lättare sina förvärkar och smärtan upplevs lättare att hantera när de släpper sina tankar om att det skulle vara på ett annat sätt. Istället för att försöka fly får de lära sig att stanna och vara närvarande i det som är. Jag fascineras dagligen av hur enkelt det är att förmedla detta och hur lätt kvinnorna och deras partner tar det till sig. Trots allt är medveten närvaro något alla föds med och har mer eller mindre tillgänglig.

Mindfulness ger kvinnan ett "redskap" som hon kan "hålla sig i" och ger henne då en upplevelse av kontroll. Men i en utmanande situation, som en förlossning är, behöver kvinnan stöd och påminnelse, om och om igen. . Den som finns med som stöd under förlossningen, partner, barnmorska, undersköterska gör en mycket värdefull uppgift genom att påminna kvinnan att uppmärksamt följa sin andning under värkarna för att vara "här och nu", andetag för andetag.

På Kvinnokliniken i Falun utbildar jag just nu barnmorskor i "Mindfulness-baserat stöd" till födande kvinnor. Under hösten planerar vi för en utvärdering av Auroraverksamheten där mindfulness ingår som ett förhållningssätt i vårt stöd till de förlossningsrädda kvinnorna

De sista fem åren har jag haft förlossningsförberedande kurser baserade på förhållningssättet mindfulness för blivande föräldrar Jag har gjort en kvalitativ studie på C-nivå där jag låtit intervjua fem kvinnor som genomgått kursen. Det övergripande fyndet är att de upplevde att de hade ett "redskap" att hantera smärtan med och en ökad medvetenhet om hur andningen hjälpte de att vara "här och nu" i födandet.

Jag har även provat Mindfulness framgångsrikt för kvinnor med en påverkad anknytning till små barn. Övningar i medveten närvaro och en acceptans av de känslor som finns kan läka kvinnan och föra henne steg för steg närmare sitt barn, anknytningen kan då förstärkas. En CD-skiva med övningar för det kommer i oktober. Idag finns CD och en broschyr "Mindfulness i födandet" – förlossningsförberedelse för blivande föräldrar.

Länkar:

  • Engström, Maria (2008). Fem kvinnors beskrivning av hur de hanterade förlossningssmärtan efter mindfulness-baserad förlossningsförberedelse.: en kvalitativ pilotstudie.
  • www.mecora.se
  • Center for Mindfulness på University of Massachusetts Medical School