SFPOG
På svenska In English
Nyheter


Boka redan nu! Nästa SFPOG-symposium blir i MALMÖ 5 april 2019

ISPOG 2019 Congress, 9-12 oktober 2019, Haag

2028 års symposium hölls på Eugeniahemmet i Stockholm.
"Vad ska jag säga på morgonmötet?" Second victim - när vårdpersonal traumatiseras.

Kom ihåg att meddela aktuell mailadress till kassören

SFPOG Symposier

År Ämne/Titel
1992 Sexuella övergrepp
1993 Abort i Sverige och i världen
1994 Vart tar sexualiteten vägen inom kvinnosjukvården
1995 Förlossningsrädsla
1996 Klimakteriet – bristsjukdom eller livsfas?
1997 Assisterad befruktning ur ett brett perspektiv – Hur kan det vara för kvinnan, mannen, gynekologen, neonatologen och barnet?
1998 Det finns annat än mediciner, operationer och samtal – alternativa behandlingsmetoder inom obstetrik och gynekologi
1999 Att bli förälder – Förälder-barn-anknytning under gravditet, förlossning och spädbarnstid. Hur kan vi i kvinnosjukvård, mödravård och barnhälsovård stötta?
2000 Är du rädd för att bli anmäld? Om närhet och distans i obstetrik & gynekologisk verksamhet
2001 Trender kring födandet – varför ökar kejsarsnitten?
2002 Reproduktiv hälsa i förändring
2003 Hur tar vi hand om patienternas - och vår egen – smärta?
2004 Kvinnosjukvården i en internetbaserad värld
2005 Livet efter födandet – puerperalvården idag
2006 Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
2007 Repris: Sexuellt utnyttjad – hur gick det sedan?
2008 Kvinnans sexualitet – passion och plåga
2009 Posttraumatic stress disorder following childbirth
2010 Mannen i reproduktionen
2011 Makten i vården
2012 Reproduktiva val – aspekter på fertilitetshjälp
2013 Om våldtäkt – konsekvenser för kvinnor
2014 Rädsla och ovisshet i samband med graviditet och födande
2015 Krisstöd – att stärka människors moståndskraft
2016 När han/hen/hon söker kvinnosjukvård
2017 Det gör ont därnere – Vulvasmärta utifrån ett fysiologiskt, psykologiskt och sexologiskt perspektiv